PEDİATRİ (ÇOCUK ) İŞİTME SAĞLIĞI

İnsanlar arasındaki en etkili ve sık kullanılan iletişim yolu konuşarak anlaşma yoludur. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Konuşmanın öğrenilebilmesi için en önemli unsur işitmedir. İşitme çevresel seslerin tanınması,ayrımının yapılması,sınıflandırılması ve anlaşılması süreçlerini  taşımaktadır.

Konuşmayı ve dili öğrenmiş olan yetişkinlerin aksine, yeni öğrenmekte olan bebeklerin sesleri algılayıp belleklerine kaydedebilmeleri için bütün sesleri açık ve berrak duyması gereklidir.

 

BEBEKLERDE İŞİTME KAYBI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Çocuklardaki işitme kaybı sessiz ve gizli bir engeldir. Gizlidir, çünkü çocuklar, özellikle bebekler iyi duymadıklarını söyleyemezler. Engeldir, çünkü farkedilmez ve düzeltilmezse konuşma ve dil gecikmesine, sosyal ve duygusal sorunlara ve okul başarısızlığına yol açar. Tanı geciktikçe işitme kaybının olumsuz etkisi de fazlalaşır.

- 3. aydan itibaren insan sesi en önemli uyaran haline gelir,her hangi bir uyarı göstermiyorsa,

- 6-9 aylar arasında bebek, sesin geldiği yöne başını çevirmiyorsa yada tepki vermiyorsa,

- 10. aydan sonra bebek, adı söylendiğinde reaksiyon vermiyorsa,

- 12. aydan sonra bazı sözlü komutlara yanıt vermiyorsa,

- Hayır sözcüğünü anlamıyorsa, 14-16 aylar arasında halen hiç kelimesi yok ise,

Sizi bebeğiniz ile birlikte Doğa İştme Merkezinde ağırlamak isteriz.Bebeğinizin İşitme Kaybı olup olmadığını yada derecesini küçük bir test ile sağlayabiliriz.

Dil ve Konuşma Gelişimi , Bilişsel Gelişim , Psikolojik – Sosyal ve Duygusal Gelişim ve özellikle Akademik Başarıyı olumsuz yönde etkilenmektedir.

ÇOCUKTA İŞİTME KAYBININ ERKEN TANISI

Dil ve konuşma gelişimi açısında yaşamın ilk 6 ayı kritik bir öneme sahiptir. Bebeklerdeki işitme kaybının ilk 3 ay içinde saptanması gerekir.Yenidoğan İşitme Taraması ile işitme kaybının erken tespiti mümkün olabilmektedir.

ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBININ KONUŞMA VE DİL GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çok Hafif Derecede işitme kaybı

İletişim de ve dil öğrenme üzerinde hafif etkiye sahiptir.

Ünlü sesler açık ve net duyulur ancak ünsüzler duyulmayabilir.

İlk yıldan sonra işitsel öğrenme bozukluğu, dikkatsizlik, gecikmiş konuşma ve konuşma bozukluğuna neden olur.

 

Hafif Derecede İşitme Kaybı

Karşılıklı konuşma düzeyindeki hemen tüm konuşma seslerini duymakta zorluk çekerler.

İşitme cihazı ile dili anlarlar.

Dikkatsizlik, dil geriliği, konuşma ve öğrenme sorunları gözlemlenir.

Soyut anlamlı kelimeleri ve gramer kurallarını öğrenmede zorluk çekerler.

Orta Derecede İşitme Kaybı

Çevredeki yüksek sesleri, yakın mesafedeki yüksek şiddette konuşmaları duyabilirler.

Dil ve konuşma kendiliğinden gelişmeyebilir.

Ciddi boyutta dil, konuşma ve öğrenme problemleri vardır.

Erken tanı önemlidir.

İşitme cihazı kullanmaya başlamalıdır.

İleri ve Çok İleri Derecede İşitme Kaybı

İşitme cihazı kullanmadan sesleri duyamazlar.

Yoğun bir özel eğitim olmaksızın konuşma ve dili öğrenemezler.

Amplifikasyonla, konuşmadaki ritim paternlerini, kendi vokalizasyonlarını ve çevresel sesleri duyarlar.

Çok ileri derecede kaybı olan çocuklarda ciddi boyutlarda dil geriliği, konuşma ve öğrenme problemleri vardır.

 

İŞİTME KAYBI DEĞERLERİ                            

Normal işitme    : (-10) – 15 dB

Çok hafif              : 16 – 25 dB

Hafif                      : 26 – 40 dB

Orta                       : 41 – 55 dB

Orta-ileri              : 56 – 70 dB

İleri                        : 71 – 90 dB

Çok ileri                : 91 +

 

ÇOCUKLARDA İŞİTME CİHAZI UYGULAMALARINDA  AMAÇ

Konuşmanın işitilebir olmasını sağlamak,

İşitsel algıyı geliştirmek,

İşitsel beceriler kazandırmak,

Akademik başarıyı artırmak.

ÇOCUKLARDA İŞİTME CİHAZI UYGULAMASI

Çocuğun işitme kaybının tipine,derecesine,kulak yapısına ve gelişimine uygun işitme cihazı seçimi yapılması gerekmektedir. Özellikle işitme cihazlarının pediatrik grupta doğru ayarlanması son derece önem taşımaktadır.İşitme cihazının kazancının hatalı ve ya eksik yapılması çocuğun işitme cihazından aldığı verimi düşürmektedir. Bu sebeple çocuğun çevreye olan dikkati azalmakta ve sesleri eksik alması ile konuşma gelişimi bozulmaktadır.İşitme cihazı seçimi yaparken teknik özelliklerin göz önünde bulundurulması ve pediatrik işitme cihazlarının tercih edilmesi gerekmektedir. Özellikle kanal sayısı,mikrofon ,otomatik kazanç kontrolü,FM sistemi uyumu vb.teknik özellikleri bulunan işitme cihazlarının seçimi son derece önem taşımaktadır.

ÇOCUKLARDA KULAK KALIBININ ÖNEMİ

Çocuklarda kulak kanalı yaş ile birlikte sürekli değişim göstermektedir. Bu sebeple işitme cihazı seçerken bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kulak izinin doğru alınması,uygun materyalin seçilmesi cihazdan sağlanan faydanın artırılmasında önemli rol oynayacaktır.Kulak kanalına ve işitme kaybına göre kalıp tercih edilmelidir.Kulak kalıpları işitme cihazının kazancını doğrudan etkilemektedir.İşitme kaybına göre kulak kalıbına havalandırma kanalı (ventilasyon) açılmalıdır. Kulak kalıpları en geç 6 ay süre ile yenilenmelidir.

İşitme cihazının doğru ayar edilmesi : Gelişen teknoloji ile işitme cihazları birçok farklı ayar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kullanılan fitting formülünün doğruluğu, işitme cihazı kullanımının en önemli adımlarından biridir.

Fitting formülü;

v  Çocuğun yaşına göre

v  İşitme seviyesine göre

v  Kulak kanalı rezonansına göre hesaplanmalıdır.

Çocuklarda işitme cihazından sağlanan faydayı doğrulamak gerekmektedir. Çünkü çocukların işitme cihazından ne kadar fayda gördüğünü doğrulama yöntemleri olmadan anlamak mümkün değildir.REM,Davranışsal Testler,İşitsel Rehabilitasyon ve Kortikal  testler kullanılarak çocuğun işitme cihazından ne kadar kazanç elde ettiği değerlendirilebilmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde cihazın ayarında görülen herhangi bir aksaklık mümkün olan en kısa sürede giderilebilmektedir.

Neden Doğa İşitme ?

Çocuk hastalarımızda diğer bütün hastalarımızda olduğu gibi daha detaylı bir yaklaşım ile değerlendirme yapıyoruz.Çocuğun yaşına ve işitme kaybının derecesine göre Sıemens&Sıgnıa markasının uygun olan özellikle çocuklar için üretilmiş işitme cihazlarını uyguluyoruz.Çocuğun işitme kaybının olası yaratabileceği problemleri önceden analiz ederek aileye danışmalık hizmeti sunuyoruz.Özellikle aileyi bilinçlendirerek çocuğumuzun işitme cihazından maximum fayda görmesi için iş birliğinde bulunuyoruz. İşitme cihazının doğru ayar edilmesi ve devamında çocuğun takip edilmesi için aileyi belirli periyotlar ile kontrol için merkezlerimize davet ediyoruz. Kontrol için gelen çocuğumuzun ayarlarını ve işitme cihazı,kulak kalıbını vs. detaylı bir şekilde kontrol ettikten sonra bir sonraki randevu için planlama yapıyoruz.Bu sayede işitme cihazlarımızı kullanan her bireyi yakından takip etme fırsatı bularak daha verimli bir çalışma yapıyoruz.